Συμβατό - Compatible


Τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά με την ένδειξη Συμβατό - Compatible είναι μια εναλλακτική οικονομική λύση σε σχέση με τα Original/ Αυθεντικά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδια με το original. Κατασκευάζονται από εργοστάσια με υψηλού επιπέδου διαδικασίες παραγωγής. Μεγάλες εταιρίες με τμήματα ελέγχου και έρευνας πιστοποιημένες με διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας και φιλικών διαδικασιών προς τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον, κάτοχοι όλων των πιστοποιητικών που απαιτούνται για να παρουσιάσουν άριστα ποιοτικά εναλλακτικά συμβατά αναλώσιμα και ανταλλακτικά , ταυτόχρονα με σεβασμό στις πατέντες των OEM’s.

 
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  στο Παράθυρο